Slovenský jazyk
pre lekárov* a sestry

Kurz Fáza 3 vám umožní pripraviť sa na kvalifikačnú skúšku pre praktických lekárov, ktorá sa uskutoční na jeseň 2022.
iCan — akreditovaná jazyková škola
*Zubným lekárom stačí absolvovať polovicu kurzu. Moduly: Interné lekárstvo» a «Chirurgia».

PRE KOHO JE TENTO KURZ?

Pre lekárov
Pochopite lepšie už známu lekársku terminológiu v slovenčine alebo sa pripravite na skúšku.
Pre zubných lekárov
Oboznámite sa so štruktúrou slovenskej kvalifikačnej skúšky pre zdravotníckych pracovníkov.
Pre zdravotné sestry
Naučíte sá látku, ktorá je potrebná na zdokonalenie vedomostí, a pripravite sa na skúšku.

PROGRAM KURZU

Kurz obsahuje najdôležitejšie témy v 4 hlavných častiach medicíny:
Interné lekárstvo, Chirurgia, Pôrodníctvo a gynekológia, Pediatria,
ktoré potrebujete vedieť, aby ste úspešne zvládli test a ústnu časť kvalifikačnej skúšky pre všeobecných lekárov.
Zubní lekári môžu v tomto kurze študovať dve časti: Interné lekárstvo a Chirurgia, ktoré sú súčasťou skúšky z tejto lekárskej špecializácie.
VNUTORNÉ CHOROBY
Téma 1. Choroby dýchacieho systému. Choroby srdcovocievneho systému.

Téma 2. Tráviaci trakt. Choroby obličiek a močových ciest.

Téma 3. Onkologické ochorenia. Hematológia.

Téma 4. Endokrinológia.

Téma 5. Záverečná lekcia z Vnútorných chorôb: Akútne stavy.
CHIRURGIA
Téma 6. Chirurgia dýchacieho systému.

Téma 7. Chirurgia tráviaceho systému.

Téma 8. Urológia a chirurgia močových ciest.

Téma 9. Chirurgia CNS. Traumatológia.

Téma 10. Záverečná lekcie z chirurgie.
PEDIATRIA
Téma 11: Vek, rast, výživa.

Téma 12. Neonatologia.

Téma 13. Genetika.

Téma 14. Metabolické choroby.

Téma 15. Záverečná lekcia z pediatrie.
PÔRODNÍCTVO A GYNEKOLÓGIA
Téma 16. Tehotenstvo.

Téma 17. Pôrod, vedenie pôrodu, predčasný pôrod. Pôrod koncom panvovým.

Téma 18. Gynekologické choroby. Poruchy funkcie ovárií.

Téma 19. Poruchy pôrodnej činnosti. Nádory.

Téma 20. Záverečná lekcia z gynekologie.

ROZVRH VÝUČBY

1
25.07.2022
Začiatok kurzu
Začneme v júli, aby sme sa pripravili na jesennú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
Jeseň 2022
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!

ROZVRH VÝUČBY

1
25.07.2022
Začiatok kurzu
Začneme v júli, aby sme sa pripravili na jesennú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
Jeseň 2022
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!
299 €
* Skúšobné testovanie v programe MOODLE, ktorý využívajú univerzity, na základe otázok z minulých rokov, je k dispozícii všetkým študentom.

CENA KURZU

Cena kurzu
149 € *
Pre zubárov. Platba za 20 hodín výučby.
Pre lekárov. Platba za 40 hodín výučby.
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz Fáza 3 predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni B2. Ak je vaša úroveň nižšia, venujte pozornosť kurzu
Fáza 1 alebo Fáza 2.
Urobte si jazykový test
(výsledky testu sú približné).
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.