Základy slovenského jazyka

Na kurze 1. fázy preberiete hlavné témy každodennej komunikácie. Dokážete sa dorozumieť po slovensky, nakupovať, vyhľadať pomoc alebo navštíviť lekára.
iCan - akreditovaná jazyková škola

PRE KOHO JE URČENÝ TENTO KURZ

Pre žiakov posledných ročníkov
Naučite sa základy jazyka, začnete hovoriť po slovensky a pripravite sa na prijímacie skúšky.
Pre študentov
Preštudujete si hlavné komunikačné témy. Získate sebadôveru, ktorú potrebujete pre úspešné štúdium na univerzite.
Pre špecialistov
Získate základné znalosti potrebné pre pohodlný život a zamestnanie na Slovensku. Pre staviteľov, lekárov, programátorov.

PROGRAM KURZU

Kurz sa skladá z 8 tém,
ktoré pokrývajú základnú komunikáciu v rôznych oblastiach života.
TÉMA 1
Naučíte sa slovenskú abecedu.
Naučíte sa, ako pozdraviť a rozlúčiť sa s ľuďmi v slovenčine.
Zoznámenie sa: budete vedieť stručne povedať niečo o sebe a položiť účastníkovi konverzácie jednoduché otázky.
Rodina: zistite, ako Slováci nazývajú rodinných príslušníkov.
TÉMA 2
Bývanie: typy bývania a časti bytových priestorov, nábytok.
Mesto: typy miest a prevádzok.
Domáce práce
TÉMA 3
Jedlo: Názvy jedál, domáce a reštauračné jedlá.
Reštaurácia: typy stravovacích zariadení, názvy jedál, nápojov, objednávanie v reštaurácii.
Nakupovanie: Názvy jedál a nápojov, ktoré je možné kúpiť v supermarkete.
TÉMA 4
Doprava: druhy dopravy a spôsoby pohybu po meste.
TÉMA 5
Služby: typy služieb, miesta, na ktorých sú poskytované, a ľudia, ktorí ich poskytujú.
Reklama: oblečenie, obuv a iný tovar pre domácnosť.
Kúpele, wellness
TÉMA 6
U lekára (Nové!): Časti tela, popis fyzických vlastností človeka, typy lekárov, komunikácia v ambuláncii lekára.
Životný štýl
Šport
Aktivity
TÉMA 7
Štúdium
Práca: životopis, CV, príbeh o sebe.
Kariéra: profesie.
TÉMA 8
Počasie: popis počasia a aktuálneho oblečenia.
Ročné obdobia: názvy mesiacov, ročné obdobia, zodpovedajúce činnosti.
Kalendár.
CENA KURZU
95€
týždeň*
Offline
400 akademických hodín (5 mesiacov)
Začiatok vyučovania - 06.09.2021
Triedy: Po - Pi (25 ak. hodín / týždeň)

Základ pre získanie
národného víza D.

Mesačná splátka - 399 €
*S plnou platbou vopred - 1899 €
99€
týždeň*
Offline
128 akademických hodín (8 týždňov)
Začiatok vyučovania - 04.07.2022
Vyučovanie: Po - Pi (20 hodín / týždeň)

Pri platbe týždenne - 119 € / týždeň
* Pri platbe za 5 a viac týždňov
59€
týždeň*
Online
80 akademických hodín (8 týždňov)
Začiatok vyučovania - 04.07.2022
Vyučovanie: Po - Pi (10 hodín / týždeň)

Pri platbe týždenne - 69 € / týždeň
* Pri platbe za 5 a viac týždňov
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz 1. fázy zahŕňa osvojovanie si slovenského jazyka od nuly.
Môžete si urobiť test, ktorý zhruba určí vašu úroveň a pripravenosť učiť sa slovenský jazyk.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov