Základy slovenského jazyka

Na kurze 1. fázy preberiete hlavné témy každodennej komunikácie. Dokážete sa dorozumieť po slovensky, nakupovať, vyhľadať pomoc alebo navštíviť lekára.
iCan - akreditovaná jazyková škola

PRE KOHO JE URČENÝ TENTO KURZ

  • Pre žiakov posledných ročníkov
    Naučite sa základy jazyka, začnete hovoriť po slovensky a pripravite sa na prijímacie skúšky.
  • Pre študentov
    Preštudujete si hlavné komunikačné témy. Získate sebadôveru, ktorú potrebujete pre úspešné štúdium na univerzite.
  • Pre špecialistov
    Získate základné znalosti potrebné pre pohodlný život a zamestnanie na Slovensku. Pre staviteľov, lekárov, programátorov.

PROGRAM KURZU

Kurz sa skladá z 8 tém,
ktoré pokrývajú základnú komunikáciu v rôznych oblastiach života.

CENA KURZU

PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz 1. fázy zahŕňa osvojovanie si slovenského jazyka od nuly.
Môžete si urobiť test, ktorý zhruba určí vašu úroveň a pripravenosť učiť sa slovenský jazyk.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov