Lekárska slovenčina

Na kurze Fáza 2 sa naučíte základnú lekársku terminológiu, ktorá vám umožní pohodlne komunikovať s kolegami a pacientmi.
iCan — akreditovaná jazyková škola

PRE KOHO JE TENTO KURZ?

Pre lekárov
Naučite sa základnú lekársku terminológiu v slovenčine.
Pre zubných lekárov
Preberiete hlavné témy komunikácie medzi zdravotníckym pracovníkom a kolegami a pacientmi.
Pre zdravotné sestry
Osvojíte si vedomosti potrebné na nájdenie pracoviska na Slovensku.

PROGRAM KURZU

Kurz sa skladá z 10 tém,
ktoré pokrývajú základnú lekársku terminológiu a komunikačné témy
zdravotníckych pracovníkov s kolegami a pacientmi.
ĽUDSKÉ TELO
Téma 1. Stavba ľudského tela. Časti tela. Oporná sústava. Svalový systém. Nervový systém.

Téma 2. Srdcovo-cievny systém. Dýchacia sústava. Tráviaca sústava.
ZDRAVOTNÍCTVO
Téma 3. Zdravotná starostlivosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Téma 4. Zdravotné poistenie. Zdravotnícke inštitúcie v Slovenskej republike a problémy slovenského zdravotníctva.
ANAMNÉZA
Téma 5. Definícia anamnézy.

Téma 6. Anamnéza konkrétneho pacienta.
VYŠETRENIE
Téma 7. Fyzikálne vyšetrenie pacienta. Laboratórne vyšetrenia.

Téma 8. Vyšetrenie pacienta pomocou prístrojov. Na operáciu pripraví pacienta aj obvodný lekár. Konzultácia s kolegami, dokumentácia.
LIEČBA
Téma 9. Komunikácia s pacientom. Komunikácia s príbuzným pacienta.

Téma 10. Sociolekt lekárov a medikov. Komunikácia s kolegami.
OPERÁCIA
Téma 11. Pred operáciou.

Téma 12. Priebeh operácie. Stav po operácii.
LIEKY
Téma 13. Druhy liekov.

Téma 14. Účinky liekov.
CHOROBA
Téma 15. Príčiny, priebeh a klasifikácia chorôb.

Téma 16. Infekčné choroby a očkovanie. Otázky a odpovede.
NEMOCNICA
Téma 17. Definícia nemocnice a koncepcia univerzitnej nemocnice.

Téma 18. Záchranná zdravotná služba.
VIZITA
Téma 19. Vizita. Formy a druhy vizity . Ide veľká vizita.

Téma 20. Hospitalizovaný pacient.
ZÁVEREČNÁ TESTOVÁ KONTROLA
Testy: Záverečná testová kontrola — 30 otázok - Viaceré odpovede

ROZVRH VÝUČBY

1
04.05.2022
Začiatok kurzu
Začneme v Máji, aby sme sa pripravili na skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
18:00 - 19:30
Dni vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci záverečného testu odpoviete na 30 otázok s výberom z viacerých možností, pochopíte svoju úroveň vedomostí a zistíte slabé stránky pre samostatné opakovanie materiálu.
4
Ďalšia etapa
Znalosti získané v kurze by mali stačiť na to, aby ste si našli prácu a pohodlne komunikovali s kolegami a pacientmi. Ak máte ambicióznejšie ciele, potom vás čakáme na kurze
Slovenský jazyk pre lekárov. Fáza 3.

ROZVRH VÝUČBY

1
04.05.2022
Začiatok kurzu
Začneme v Máji, aby sme sa pripravili na skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
18:00 - 19:30
Dni vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci záverečného testu odpoviete na 30 otázok s výberom z viacerých možností, pochopíte svoju úroveň vedomostí a zistíte slabé stránky pre samostatné opakovanie materiálu.
4
Ďalšia etapa
Znalosti získané v kurze by mali stačiť na to, aby ste si našli prácu a pohodlne komunikovali s kolegami a pacientmi. Ak máte ambicióznejšie ciele, potom vás čakáme na kurze
Slovenský jazyk pre lekárov. Fáza 3.
299 € *

CENA KURZU

Cena kurzu
Platba za 40 hodín výučby.
* Možnosť získať refundáciu až do výšky 100% nákladov na kurz pri podáni žiadosti pred začiatkom kurzu na použitie finančných prostriedkov od IOM, EURES alebo podporného programu od miestnych samospráv. **
** Žiadosti o použitie verejných prostriedkov sa prijímajú najneskôr 3 týždne pred začiatkom kurzu.
Pomáhame so žiadosťou.
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz Fáza 2 predpokladá
znalosť slovenského jazyka na úrovni A2.
Ak je vaša úroveň nižšia,
venujte pozornosť kurzu Fáza 1.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.