Lekárska slovenčina

Na kurze Fáza 2 sa naučíte základnú lekársku terminológiu, ktorá vám umožní pohodlne komunikovať s kolegami a pacientmi.
iCan — akreditovaná jazyková škola

PRE KOHO JE TENTO KURZ?

  • Pre lekárov
    Naučite sa základnú lekársku terminológiu v slovenčine.
  • Pre zubných lekárov
    Preberiete hlavné témy komunikácie medzi zdravotníckym pracovníkom a kolegami a pacientmi.
  • Pre zdravotné sestry
    Osvojíte si vedomosti potrebné na nájdenie pracoviska na Slovensku.

PROGRAM KURZU

Kurz sa skladá z 10 tém,
ktoré pokrývajú základnú lekársku terminológiu a komunikačné témy
zdravotníckych pracovníkov s kolegami a pacientmi.

ROZVRH VÝUČBY

1
Začiatok kurzu
Začíname na jar, aby sme sa stihli pripraviť na jesennú skúšku, a na jeseň, aby sme sa dobre pripravili na jarnú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
18:00 - 19:30
Dni vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci záverečného testu odpoviete na 30 otázok s výberom z viacerých možností, pochopíte svoju úroveň vedomostí a zistíte slabé stránky pre samostatné opakovanie materiálu.
4
Ďalšia etapa
Znalosti získané v kurze by mali stačiť na to, aby ste si našli prácu a pohodlne komunikovali s kolegami a pacientmi. Ak máte ambicióznejšie ciele, potom vás čakáme na kurze
Slovenský jazyk pre lekárov. Fáza 3.

ROZVRH VÝUČBY

1
Začiatok kurzu
Začíname na jar, aby sme sa stihli pripraviť na jesennú skúšku, a na jeseň, aby sme sa dobre pripravili na jarnú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
18:00 - 19:30
Dni vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci záverečného testu odpoviete na 30 otázok s výberom z viacerých možností, pochopíte svoju úroveň vedomostí a zistíte slabé stránky pre samostatné opakovanie materiálu.
4
Ďalšia etapa
Znalosti získané v kurze by mali stačiť na to, aby ste si našli prácu a pohodlne komunikovali s kolegami a pacientmi. Ak máte ambicióznejšie ciele, potom vás čakáme na kurze
Slovenský jazyk pre lekárov. Fáza 3.
400 € *

CENA KURZU

Cena kurzu
Platba za 40 hodín výučby.
* Možnosť získať refundáciu až do výšky 100% nákladov na kurz pri podáni žiadosti pred začiatkom kurzu na použitie finančných prostriedkov od IOM, EURES alebo podporného programu od miestnych samospráv. **
** Žiadosti o použitie verejných prostriedkov sa prijímajú najneskôr 3 týždne pred začiatkom kurzu.
Pomáhame so žiadosťou.
600 € *
Platba za 80 hodín výučby.
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz Fáza 2 predpokladá
znalosť slovenského jazyka na úrovni A2.
Ak je vaša úroveň nižšia,
venujte pozornosť kurzu Fáza 1.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.