Slovenský jazyk
pre zubárov

Počas kurzu sa naučíte terminológiu zubného lekára, ktorá bude užitočná tak v odbornej praxi, ako aj pri zložení kvalifikačnej skúšky pre zubných lekárov.
iCan — akreditovaná jazyková škola

TENTO KURZ JE PRE VÁS, AK

Ovládate slovenský jazyk na úrovni dostatočnej na každodennú komunikáciu, ale máte ťažkosti s odbornou terminológiou.
Absolvovali ste jeden alebo viac kurzov slovenčiny pre zdravotníckych pracovníkov a chcete si prehĺbiť vedomosti v užšej špecializácii.
Chcete zvládnuť látku, ktorú potrebujete na prípravu na kvalifikačnú skúšku.
Snažite sa zvyšiť svoju hodnotu na slovenskom trhu práce.

PROGRAM KURZU

Počas kurzu sa naučíte terminológiu zubného lekára, ktorá bude užitočná tak v odbornej praxi, ako aj pri zložení kvalifikačnej skúšky pre zubných lekárov. Učebným materiálom kurzu je špecializovaná učebnica pre zahraničných zubných lekárov.
U zubára
Zoznámenie sa s pacientom
Lokalizovanie bolesti
Ústna dutina
Pomenovanie časti ústnej dutiny
Komunikácia s pacientom pred ošetrením
Chrup
Anatómia chrupu
Typy zubov človeka
Zápis zubnej karty
Komunikácia s pacientom počas zubnej prehliadky
Zub - anatómia
Časti zuba
Komunikácia medika s pacientom
Lekárske termíny a ich varianty
Ústna hygiena
Nástroje ústnej hygieny
Informovanie pacienta o ústnej hygiene
Zubná ambulancia
Vybavenie zubnej ambulancie
Personal v ambulancii, na klinike
Zubárske nástroje a prístroje
Zubárske nástroje a prístroje
Poučenie pacienta pred extrakciou
Zdravotná dokumentácia
Najčastejšie zdravotné problémy pacienta
Objednanie pacienta na ošetrenie
Zdravotná dokumentácia
Zubný kaz
Identifikácia zubného kazu
Opísanie bolesti
Výplňové materiály
Výplňové materiály
Výhody a nevýhody ich použitia
Anamnéza
Osobné údaje pacienta
Minulé ochorenia pacienta
Vyplnenie časti anamnestického dotazníka
Názvy častých chorôb
Vypracovanie kompletnej anamnézy pacienta

ROZVRH VÝUČBY

1
18.07.2022
Začiatok kurzu
Začneme v v júly, aby sme sa pripravili na jesennú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
19.08.2022
Koniec kurzu
Kurz sa skončil a zostáva vám ešte čas na odpočinok, usporiadanie získaných vedomostí a psychickú prípravu na skúšku.
5
Jeseň 2022
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!

ROZVRH VÝUČBY

1
18.07.2022
Začiatok kurzu
Začneme v v júly, aby sme sa pripravili na jesennú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
19.08.2021
Koniec kurzu
Kurz sa skončil a zostáva vám ešte čas na odpočinok, usporiadanie získaných vedomostí a psychickú prípravu na skúšku.
5
Jeseň 2022
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!
Ak si nie ste istí, hovoríte dostatočne dobre po slovensky, aby ste sa zúčastnili kurzu? Máme skúšku.
(výsledky testu sú približné)
179 € *

CENA KURZU

Cena kurzu
V prípade individuálnej platby za 20 vyučovacích hodín a za učebnicu.
** Žiadosti o použitie verejných prostriedkov sa prijímajú najneskôr 3 týždne pred začiatkom kurzu.
Pomáhame so žiadosťou.
* Možnosť získať refundáciu až do výšky 100% nákladov na kurz pri podáni žiadosti pred začiatkom kurzu na použitie finančných prostriedkov od IOM, EURES alebo podporného programu od miestnych samospráv. **
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz predpokladá
znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.
Ak je vaša úroveň nižšia,
venujte pozornosť kurzu Fáza 1 alebo Fáza 2.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.